17632.500,-
Island, sbírka známek, obsahuje hledané emise jako Mi. 122-23 (2x), 124, 125-40 (èisté bez nálepek v perfektní...
 
3715.000,-
Bulharsko, 1879-1945, sbírka známek a sérií, mj. Mi. 24 (zk. + atest Zagorsky - hledané !), dále ** Mi. 242-48 a další...
 
29410.000,-
Polsko, mieszany zestaw ciekawszych pozycji - m.in. Lubelskie 10/30hal nadruk fioletowy (gw.), PKL z z¹bkowaniem...
 
29030.000,-
Polsko, wartoœciowa kolekcja arkusików - jednak katalogowanych z rzadkimi, jak np. Bajki lub bardzo rzadka Turystyka,...
 
 home
 AUKCJA
 · informacje
  o aukcji
 · aktualna aukcja
 · skróty
 · dla dostawców
 · ogólne warunki
 czêste pytania
 gie³dy
 s³owniczek
 linki
wg. numeru lotu
 
wg. opisu lotu
 
wg. kategorii
 
wg. dziedziny
 
infofila
  
Kategoria Numery lotów Liczba lotów
  aukcja publiczna aukcja pisemna aukcja publiczna aukcja pisemna
Zbiory, zbiorki, zestawy  - 1-460  - 460
  
ALFIL Havlíèkova 12, Èeský Tìšín, 737 01, Czech Republic, tel./fax +420 / 558 711 871, e-mail: alfil@silesnet.cz
NAVRCHOLU.cz
[CNW:Counter]