pro dodavatele 

 home
 AUKCE
 · info
 · zkratky
 · pro dodavatele
 · dodací
  podmínky
 GDPR
 časté dotazy
 burzy
 slovník
 odkazy
podle čísla losu
 
podle popisu losu
 
podle skupiny
 
podle oboru
 
infofila
   Všeobecné podmínky pro příjem materiálu do aukcí Alfil

1. Přebírající přebírá filatelistický materiál od předávajícího za účelem jeho prodeje v aukci.
2.Cena prodeje převzatého materiálu v aukci se stanovuje jako minimální vyvolávací cena stanovena předávajícím.
3. Firma Alfil si vyhrazuje právo odmítnout nebo stáhnout z aukce nabízenou položku, popř. více položek sloučit nebo jednotlivě rozdělit.
4. Uzávěrka příjmu materiálu je 6 týdnů před konáním aukce.
5. Na materiál zařazený do aukce Alfil obdrží předávající písemné potvrzení. Po předání materiálu poštou nebo osobně před 2 měsíci před datem konání aukce vystaví přebírající Potvrzení převzetí, jehož součástí je seznam vyhotovený předávajícím nebo přebírajícím. Po předání materiálu poštou nebo osobně do 2 měsíců před datem konání aukce vystaví přebírající Potvrzení převzetí, jehož součástí je seznam vyhotovený přebírajícím.
6. Firmě Alfil náleží odměna, která je dohodnuta ve výši 10 % z konečné prodejní ceny a manipulačního poplatku 50,- Kč při objemu prodaného materiálu nižším než 1000,- Kč.
7. V případě neprodání materiálu (pro nezájem nebo pro zmaření aukce) se má za to, že od další licitace předávající odstupuje a firma Alfil má nárok na manipulační poplatek ve výši 10,- Kč za každou neprodanou položku.
8. Odměna a manipulační poplatek je splatná jejím vypořádáním, které bude uskutečněno nejpozději do 2 měsíců od data konání aukce.
9. Přebírající se zavazuje použít poskytnuté osobní údaje od předávajícího výhradně pro vnitřní potřeby firmy.
10. Tímto vyjadřuje předávající souhlas se Všeobecnými aukčními podmínkami platnými pro aukci, jejímž pořadatelem je přebírající. 
 

            Při výběru materiálu dbejte, prosím, zvýšené pozornosti na kvalitu. I ta nejmenší vada bude v katalogu popsána a tudíž je velmi pravděpodobné, že položka bude neprodána. To se týká také pravosti materiálu, na požádání a na náklady majitele je možné zajistit odzkoušení pravosti, popř. zhotovení atestu (jen u materiálu ČSR, ČR, Polska). Do aukcí nebude přijímán materiál běžný, předražený, nekvalitní. Na případné dotazy odpovíme na tel.č. 558 711 871 nebo alfil@silesnet.cz.

 

 


 

 

 

 

 

Informace pro dodavatele materiálu do aukcí ALFIL

 1. Stav materiálu a doporučené vyvolávací ceny a) Známky:xx, x, odo 1900 kompletní série i jednotlivé hodnoty nad po 1900 kompletní série, jednotlivé známky vyd. samostatně, vázačky, odchylky perforace, lepší typy Stav známek:- lep: bez reparatur po nálepkách, rez. skvrn, zvrásnění papíru- zoubkování: bez kratších zoubků- střihy: musí být plné ze všech stran- papír: pozor na tenká místa, hlavně pod nálepkami nebo tmavšími skvrnami- razítka: čitelná razítka, ne vlnovky nebo malé fragmenty razítek (u sérií to platí pro všechny známky) Vyvolávací ceny:- ČSR I: přijímáme de facto vše za xx 60-90% Pofis, x a o 50-70%, lepší jsou Hradčany a SO 1920 vzácnější zoubkování, odchylky barev, vzácnější příčkové a spirálové typy, další emise nevydané, typy, odchylky, DV, kompletní sestavy průsvitek (TGM), DČ atd.- ČSR II: přijímáme jen lepší typy, odchylky, DV a DO, nevydané za 40 až 70% Pofis, desetibloky do 1970 70% Pofis, po 1970 50% Pofis.- ČR: přijímáme jen lepší typy, odchylky, DV a DO, nevydané za 40 až 70% Pofis, navíc PL 5, 27-29, sestavy podle desek, PT 40-50%- Polsko do 1945: přijímáme de facto vše za xx 30-70% Fischer (3-8 Kč/MM), x a o 20-50% (1-5 Kč/MM), lepší jsou vzácnější zoubkování, odchylky barev, typy, odchylky papírů, DV atd.- Polsko po 1945: přijímáme jen lepší typy, odchylky, DV a DO, nevydané za 30 až 70% Fischer (1-5 Kč/MM), desetibloky do 1970 60% Fischer- Německo do 1945: xx 2-4 Kč/MM, x a o 1,50-3 Kč/MM- Rakousko: xx 2-4 Kč/MM, x a o 1,50-3 Kč/MM, emise ze 30. let xx 4 Kč/MM, x a o 2-4 Kč/MM- Evropa východní: do 1945 xx 2-3 Kč/MM, x a o 2 Kč/MM, po 1945 xx do 2 Kč/MM, x a o kolem 1 Kč/MM, lepší je SSSR 30-50. léta, Pobaltí do 1940, min. xx 3 Kč/MM- Evropa západní: do 1945 xx 2-4 Kč/MM, x a o 2-3 Kč/MM, po 1945 xx do 3 Kč/MM, x a o 1-2 Kč/MM, lepší je Portugalsko, Španělsko, Lucembursko, Lichtenštejnsko, Monaco, San Marino 20-50. léta, emise EUROPA Cept min. xx 3 Kč/MM, obvykle 5 Kč/MM- Zámoří do 1945 xx 2-3 Kč/MM, x a o 2 Kč/MM, po 1945 xx do 2 Kč/MM, x a o kolem 1 Kč/MM, lepší jsou Britské kolonie 20-60. léta xx 4-10 Kč/MM, náměty do 1940, min. xx 3 Kč/MM. Tento přehled platí pro cca. 80-90% emisí, jsou emise, kterých prodejní ceny jsou nižší, ale i vyšší. Každou položku posuzujeme (oceňujeme) samostaně. b) Celistvosti: Stav:- papír: kompletní, pokud možno bez natržení, přeložení, zašpinění, zvlášť u celin. - razítka: čitelná lehká razítka- známky: bez poškození ČSR I: zajímavé frankatury, zvlášť násobné, zejména Hradčany, Legionářské, PČ 1919, Husita, ČK, SO 1920 atd., zajímavé Re., Ex., do zahraničí. Z ČSR II: měnová reforma, dále jen něčím mimořádné celistvosti. Z Polska zejména se známkami prvních emisí, Evropy a Zámoří zejména se známkami z krátkou dobou platnosti, zvlášť hledané jsou celistvosti se známkami prvních emisí, dále Dálný Východ, Britské Kolonie atd. Tento přehled je však pouze orientační, de facto každá celistvost může být něčím mimořádná, kromě použití známek také razítky, způsobem zaslání, obdobím použití atd. atd. atd.

 

c) Sbírky a sestavy

 U sbírek a sestav ceny stanovujeme na 30-80% celkových prodejních cen, lépe budou oceněny sbírky se vzácnými  kusy, kompletní nebo skoro kompletní, pečlivě uložené, s přiloženým seznamem nebo součtem kat. cen atd. atd. atd.

2. Uložení materiálu:

 

Známky je nutno uložit na výmětové karty (Steckkarten) formátu A6 nebo A5 (vyjímečně A4), např. od firmy PRINZ č. 550. Karty je možné dodat na požádání zdarma. V mimořádných případech je možné jednotlivé známky nebo série uložit do HAWIDek.Celistvosti je nutno uložit do transparentních obalů (ne sáčků nebo obálek) do formátu A5.Sbírky a sestavy do zásobníků, alb, krabic resp. kartonů. 

3. Popis v seznamu: známky xx, x, (x), oStát, rok, název emise ( nutno uvést u Evropy a Zámoří, u ČSR, Polska, Něm., Rakouska není třeba – počítačový program doplňuje automaticky ke kat. číslům),popis (např. čtyřblok, kompletní série, koncovka atd.), zkoušel (jméno znalce), kat. cena (Pofis nebo Michel) celistvosti (obálky, celiny)

Stát, rok,

způsob zaslání (obyč., Re, Ex atd.),

co (dopis, celina – jaká, pohl., lístek atd.),

frankovaná (kat. číslo),

razítka (denní, denní+příchozí, přídavné atd.),

popis (čím je zajímavá – frankatura, použití atd., zasláno do …, atd.),

zkoušel (jméno znalce),

kat. cena (Pofis nebo Michel)

 pohledniceNázev (město, námět),rok,co obsahuje (celk. záběr, 4 okénka, mj. nádraží atd.),barva (čb., bar., zel. tónina atd.),typ (d.a., lit., pokud je obyčejná – nevyplňovat) sbírky, partie, sestavyStát, rok,co (sestava, sbírka atd.),co obsahuje (vyjmenovat zajímavější položky),uloženo (v zásobníku, krabici atd.),kat. cena (Pofis nebo Michel)  4. Mimořádné podmínky pro příjem do aukce ALFIL a) standardní podmínky 

Standardní výše provize je 10% z dosažené ceny. Navíc účtujeme 10,-Kč za každou neprodanou položku (při dodávkách, kde pravděpodobnost realizace je více než 30% tyto poplatky obvykle neúčtujeme)

(status standardní dodávka) b) mimořádné podmínky  - Při jednorázovém objemu dodaného zboží nad 100 000,-Kč účtujeme 5% slevu z provize. U neprodaných položek po ukončení aukce je možné snížit cenu o 10%.(status velká dodávka)  - Při pravidlených dodávkách nad 50 000,-Kč do každé aukce (min. 3x po sobě) a při zpracování podle našich pokynů účtujeme 5% slevu z provize (skutečná provize jen 5 %). Pokyny k popisům na požádání. U neprodaných položek po ukončení aukce je možné snížit cenu o 10%.(status stálá dodávka) - U mimořádně zajímavých položek (téměř 100% pravděpodobnost prodeje a vysoká vyvolávací cena) sleva z provizí podle dohody až do 10%.(status mimořádná dodávka) Sbírky a větší sestavy rozdělíme na jednotlivé položky a menší sestavy podle druhu a prodejnosti jednotlivých materiálů. Za tyto úkony účtujeme provizi obvyklou, avšak zvýšenou o 5 až 10%.

 


 

Další informace

 

Trvale nadprůměrných cen dosahujeme u známek a celistvostí ČSR, ČR, Polska, Gen. Gouvernementu, celistvostí polského záboru ČSR 1938-39, z území Těšínského Slezska, klasických známek Evropy, dále námět Judaika, ptáci aj. Katalog je vydán cca. 14 dnů před uzávěrkou písemných příkazů, v českém jazyce s podporou překladů (skoro úplné překlady) do dalších tří jazykových verzí: polské, německé a anglické. Vše je k dispozici také na www.alfil.cz včetně barevných vyobrazení. Vyúčtování dodávek je prováděno do 2 měsíců po aukci – doba sice nadprůměrně dlouhá – účelem je zvýšení prodejnosti dodaných položek, což dosahujeme následujícími způsoby – obvykle o 10 až 20%: - dodatečný prodej za vyvolávací ceny – 7 dnů po ukončení aukce- dodatečný prodej za vyvolávací ceny se slevou (sleva je z naší provize, základní vyvolávací ceny jsou však dodržovány)- dodatečný prodej na našich internetových stránkách Trvale dosahujeme 60% úspěšnosti prodeje v termínu ukončení aukce a dalších 10 až 20% po dodatečném prodeji, celkem tedy 70 až 80%.

  
ALFIL Havlíčkova 12, Český Těšín, 737 01, Czech Republic, tel./fax +420 / 558 711 871, e-mail: alfil@silesnet.cz
NAVRCHOLU.cz
[CNW:Counter]