auktionsinformation 

 home
 AUKTION
 · Auktions-
  information
 · Abkrzungen
 · Versteigerungs-
  -bedingungen
 · Einlieferengen
 GDPR
 FAQ
 Brse
 Wrterbuch
 Links
nach Nummer
 
nach Beschreibung
 
nach Kategorie
 
nach Bereich
 
infofila
  

Pro vstup do aktuální aukce klinknte zde...

 


 

 

  

CNW:Tracker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             NABÍDKOVÁ AUKCE - sbírky, partie, sestavy - uzavena 2.8.2010 ve 22.00 

                                                      >>> výsledky + doprodej <<<

- aukce je nabídková, tzn. nejvyšší nabízená cena = cena dosaená, další podmínky jsou stejné, jak u písemných aukcí
- aukce obsahuje pes 200 poloek sbírek a partií za vyv. ceny 200 a 15000 K
- vše vyobrazeno !!! On-line katalog obsahuje pes 8000 obrázk

Jak se zúastnit aukce? >>>               Co je nabídková aukce? >>>               Termíny aukce >>>


 

         AUKCJA OFERTOWA - zbiory, zestawy - zakoczenie 2.8.2010 o godz. 22.00
                                                                     
                                                        >>> wyniki + wyprzeda <<<

- aukcja jest ofertowa, tzn. najwysza oferta wygrywa i jest cen kocow, dalsze warunki aukcji s takie same, jak u aukcji korespondencyjnych
- aukcja zawiera ponad 200 lotów - zbiorów i zestawów po cenach wyw. 200 - 15000 K
- wszystko pokazane na zdjciach !!! On-line katalog zawiera ponad 8000 zdj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NABÍDKOVÁ AUKCE 100|200|300 - uzávrka 14.3.2013 ve 22.00

                                         >>> katalog zde <<<

- listina prbných výsledk k staení zde... (pro otevení je nutné mít nainstalovaný pdf prohlíe - ke staení zdarma zde...; listinu na poádání zašleme mailem...)
- zvyšovat/sniovat nabízené ceny je moné do 22.00

 

- výsledková listina obsahuje pouze prodané poloky a jejich dosaené ceny (poloky s dosaenou cenou niší ne minimální (nastavené dodavatelem) a poloky, o které nebyl zájem ve výsledkové listin zaazené nejsou)

 

- aukce obsahuje 2000 poloek za vyv. ceny 100 nebo 200 nebo 300 K - pouze známky, celistvosti a pohlednice
- vše vyobrazeno !!! On-line katalog obsahuje pes 4000 obrázk
- aukce je nabídková, tzn. nejvyšší nabízená cena = cena dosaená, další podmínky jsou stejné, jak u písemných aukcí

Jak se zúastnit aukce? >>>            Co je nabídková aukce? >>>            Termíny aukce >>>


AUKCJA 100|200|300 - zamknicie 14.3.13 o godz. 22.00
                                                                
                                                           >>> katalog tu <<<

- lista z wstpnymi wynikami do pobrania tu... (na yczenie list wylemy e-mailem...)
- zmiany ofert bd przyjmowane do 22.00

- lista obejmuje tylko sprzedane loty

- aukcja zawiera 2000 lotów po cenach wyw. 100 - 200 - 300 K - znaczki, caostki, pocztówki
- wszystko pokazane na zdjciach !!! On-line katalog zawiera ponad 4000 zdj
- aukcja jest ofertowa, tzn. najwysza oferta wygrywa i jest cen kocow, dalsze warunki aukcji s takie same, jak u aukcji korespondencyjnych
- podane ceny s w CZK i s cenami wywoawczymi, do cen kocowych doliczamy 10%, wysyka z Polski, patnoci te na konto polskie, 1000K = cca. 165 PLN

Jak wzi udzia w aukcji >>>           Co to jest aukcja ofertowa? >>>           Terminy aukcji >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JI BRZY:  Nabídková aukce - sbírky, partie, sestavy - uzavena 7.6.2010

                                    >>> výsledky + doprodej <<<          >>> výsledková listina <<<

- on-line katalog obsahuje pes 15000 obrázk

- tištné katalogy budou prbn rozesílány od 19.5.10


37. písemná aukce - uzavena 30.11.2009
- tém vše vyobrazeno, k dispozici je ji pes 14000 obrázk, další obrázky jsou prbn dodávány
- textová ást katalogu ke staení: známky, pohlednice


PIPRAVUJEME:     39. písemná aukce - podzim 2010
- materiál pijímáme stále, minimáln do 30.8.10 (pozdjší dodání na dotaz)
- podmínky píjmu materiálu a další informace zde...

!!! ZAJÍMAVÝ MATERIÁL PIJÍMÁME PRB̎N !!!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUÁLN:


38. písemná aukce- uzávrka píkaz 7.6.2010
- on-line katalog bude k dispozici v pondlí 17.5
- tištné katalogy budou prbn rozesílány od 18.5.

>>>Objednat katalog    >>>Termíny aukcí   >>>Jak dodat materiál?


37. písemná aukce -uzavena 30.11.2009

- tém vše vyobrazeno, k dispozici je ji pes 14000 obrázk, další obrázky jsou prbn dodávány
- textová ást katalogu ke staení: známky, pohlednice


PIPRAVUJEME:     39. písemná aukce- podzim2010
- materiál pijímáme stále, minimáln do 30.8.10 (pozdjší dodání na dotaz)
- podmínky píjmu materiálu a další informace zde...

!!! ZAJÍMAVÝ MATERIÁL PIJÍMÁME PRB̎N !!!


Jak odeslat píkaz... Reklamace sbírek... Poplatek za katalog... Vyhledávání... Kolik stojí nákup v aukci... Lep známek... ... a další najdete v menu asté dotazy.Nkteré poloky z našich aukcí...

 

AKTUÁLN:


38. písemná aukce- uzávrka píkaz 7.6.2010
- on-line katalog bude k dispozici v pondlí 17.5
- tištné katalogy budou prbn rozesílány od 18.5.

Objednat katalog>>>      Termíny aukcí>>>     Jak dodat materiál?>>>


37. písemná aukce -uzavena 30.11.2009

- tém vše vyobrazeno, k dispozici je ji pes 14000 obrázk, další obrázky jsou prbn dodávány
- textová ást katalogu ke staení: známky, pohlednice


PIPRAVUJEME:     39. písemná aukce- podzim2010
- materiál pijímáme stále, minimáln do 30.8.10 (pozdjší dodání na dotaz)
- podmínky píjmu materiálu a další informace zde...

!!! ZAJÍMAVÝ MATERIÁL PIJÍMÁME PRB̎N !!!


Jak odeslat píkaz... Reklamace sbírek... Poplatek za katalog... Vyhledávání... Kolik stojí nákup v aukci... Lep známek... ... a další najdete v menu asté dotazy.Nkteré poloky z našich aukcí...

 

AKTUÁLN:


38. písemná aukce - uzávrka píkaz 7.6. 2010
- on-line katalog bude k dispozici v pondlí 17.5
- tištné katalogy budou prbn rozesílány od 18.5.

Objednat katalog>>  Termíny aukcí>>  Jak dodat materiál?>>


Jak odeslat píkaz... Reklamace sbírek... Poplatek za katalog... Vyhledávání... Kolik stojí nákup v aukci... Lep známek... ... a další najdete v menu asté dotazy.


37. písemná aukce - uzavena 30.11.2009
- tém vše vyobrazeno, k dispozici je ji pes 14000 obrázk, další obrázky jsou prbn dodávány
- textová ást katalogu ke staení: známky, pohlednice

PIPRAVUJEME: 39. písemná aukce - podzim 2010
- materiál pijímáme stále, minimáln do 30.8.10 (pozdjší dodání na dotaz)
- podmínky píjmu materiálu a další informace zde...
!!! ZAJÍMAVÝ MATERIÁL PIJÍMÁME PRB̎N !!!


Jak odeslat píkaz... Reklamace sbírek... Poplatek za katalog... Vyhledávání... Kolik stojí nákup v aukci... Lep známek... ... a další najdete v menu asté dotazy.

Objednat katalog>>        Termíny aukcí>>     Jak dodat materiál?>>

Objednat katalog>> Termíny aukcí>> Jak dodat materiál?>>

Nkteré poloky z našich aukcí...
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       dfvvdf d                                                                    dfgfdgfdg

 

     

      

Polsko . 1 - nezoubkovaná známka, jedna s šesti známých kus, ta s nejširšími okraji:  250000,-K / 307500,-K

 

Bielsko-Biaa - lokální petisk POCZTA POLSKA 15 hal. na rakouské celin s krakovským petiskem:  10000,-K / 72000,-K

 

ilinské vydání - maarské známky pouité na CPS !!!   18000,-K / 30500,-K

 

 
         
   

Polsko . 1 - nezoubkovaná, jedna z šesti známých kus, ta s nejširšími okraji:   

 250000,-K / 307500,-K

Bielsko-Biaa - lokální petisk POCZTA POLSKA 15 hal. na rakouské celin s krakovským petiskem:                                                            10000,-K / 72000,-K

ilinské vydání - maarské známky pouité na CPS !!! 

18000,-K / 30500,-K

 

2552 - vyv. cena 49000,-K

 2593 - vyv. cena 50000,-K

 2613 - vyv. cena 50000,-K

 

 

 

Celý svt, 1900-1995, zejména Nmecko, nm. území, SRN, Francie, USA, Egypt, OSN - velká partie rzného filatelistického materiálu, hlavn celistvosti, dále mj. obchodní zásoba xx zn. OSN, FDC, balíky známek, ada zajímavých poloek, uloeno v zásobních, v alb. na cel. a obálkách, vše v pti velkých krabicích, vysoká katalogová cena , zcela mimoádná nabídka

Evropa, celý svt, peván Nmecko, obrovská sestava alb a zásobník se sestavami a neúplnými sbírkami, ada hodnotných alb (Lindner, kroukové desky atd.), a velké mnoství dalšího materiálu, hromada velkých i malých krabic - nkolik stovek kilogram materiálu, pouze osobní odbr - k odvozu nutné minimáln kombi

 Polsko, 1860-1970, zestaw rónego materiau: niekompletne zbiorki z lepszymy pozycjami (m.in. Polska Nr. 1 kas.), karty, klaserki, koperty, ale przede wszystkim zestaw waluty koronowej i markowej Fi. 73-84 i 85-96 cite i zbkowane po cca. 70-120 sztuk, wikszo niekompletne, ale bdzie kilkadziesit kompletnych serii, duo katalogowanych i niekatalogowanych usterek, cena kat. wg. Fischera duo dziesitek tysicy zotych, na pewno trzeba zobaczy

 

 

2552: Celý svt, 1900-1995, zejména Nmecko, nm. území, SRN, Francie, USA, Egypt, OSN - velká partie rzného filatelistického materiálu, hlavn celistvosti, dále mj. obchodní zásoba xx zn. OSN, FDC, balíky známek, ada zajímavých poloek, uloeno v zásobních, v alb. na cel. a obálkách, vše v pti velkých krabicích, vysoká katalogová cena , zcela mimoádná nabídka, vyv. cena 49000 CZK

 

2593: Evropa, celý svt, peván Nmecko, obrovská sestava alb a zásobník se sestavami a neúplnými sbírkami, ada hodnotných alb (Lindner, kroukové desky atd.), a velké mnoství dalšího materiálu, hromada velkých i malých krabic - nkolik stovek kilogram materiálu, pouze osobní odbr - k odvozu nutné minimáln kombi, vyv. cena 49000 CZK

 

2613: Polsko, 1860-1970, zestaw rónego materiau: niekompletne zbiorki z lepszymy pozycjami (m.in. Polska Nr. 1 kas.), karty, klaserki, koperty, ale przede wszystkim zestaw waluty koronowej i markowej Fi. 73-84 i 85-96 cite i zbkowane po cca. 70-120 sztuk, wikszo niekompletne, ale bdzie kilkadziesit kompletnych serii, duo katalogowanych i niekatalogowanych usterek, cena kat. wg. Fischera duo dziesitek tysicy zotych, na pewno trzeba zobaczy

vyv. cena 49000 CZK

 

Celý svt, 1900-1995, zejména Nmecko, nm. území, SRN, Francie, USA, Egypt, OSN - velká partie rzného  zcela mimoádná nabídka

vyv. cena 49000 CZK

 

99: Celý svt, 1900-qjweflkjelkrfjlkwerjlfkjejrgoirugoiujqwlefkjlwekrjflkjwlerkfjlkwjerlkjlwekrjf, vyv. cena 49000 CZK 

 

 

 

 

 

google04d53d77f72c4100.html

 

 

 

 

 

6. sálová a 28. písemná aukce - UZAVENA 30. dubna 2006

Krakovské vydání - pevráceý petisk na rak. zn. 40h. s DV petisku 50000,-K / 126500,-K

Bielsko-Biaa - lokální petisk na rak. CDV s krak. petiskem 10000,-K / 72000,-K

ilinské vydání - známky pouité na CPS !!! 18000,-K / 30500,-K

27. písemná aukce - UZAVENA 23. února 2006

Hradany - tyblok Pof. 22 bez poítadel, Pof. 2500,- 1800,-K / 5600,-K

Zeppelinová pošta - 50. let pes oceán, obálka z Królewskiej Huty na výstavu do Chicaga 17500,-K / 22500,-K

Jiní Korea - aršík Mi. Bl. 109 Skauting, náklad jen 1000 ks 30000,-K / 30000,- K

26. písemná aukce - UZAVENA 3. prosince 2005

ilinské vydání - známky pouité na CPS !!! 18000,-K / 30500,-K

Krakovské vydání - CDV s dvojitým petiskem - vzácné 1000,-K / 17000,-K

Lokální vydání DZIEDZICE - petisk 25/50hal. na firemní obálce 15000,-K / 50500,-K

  
ALFIL Havlkova 12, esk Tn, 737 01, Czech Republic, tel./fax +420 / 558 711 871, e-mail: alfil@silesnet.cz
NAVRCHOLU.cz
[CNW:Counter]