Los: 262

Polska, zestaw całości z okresu powojennego ze stepmplami cenzury wojskowej, bardzo atrakcyjna cena wywoławcza