Los: 8

Sestava známek na kartě včetně lepších zoubkování, k prohl.