Los: 585

Zeszycik znaczkowy Fi. 1, kompletny, ładny stan, zeszycik ten, do tego w takim stanie należy do rzadkości