Los: 4

ČSR I, sestava 10 ks ústřižků průvodek použitých na Slovensku, z toho 6x Hradčany + uherské