Los: 4

Sestava 10 ks ústřižků průvodek použitých na Slovensku, z toho 6x Hradčany + uherské