Los: 2

1919, fir. lístek fr. půlenou 6h Znak, silné stopy po stržení vzadu, kat. Klim 2000 Kč