Los: 56

ČSR aj., sestava přetiskových známek Zakarpatské Ukrajiny, přetisků ČSP, dále lokální přetisky na maďarských známkách, nebo přetisky CMT na rakouských známkách, obsahuje řadu dražších i středních položek (sice bez záruky, ale kalkulováno z hodnoty levnějších známek), zajímavé i jako studijní materiál, v zásobníku A4