Los: 13

Belgie, sestava přes 100 ks zvláštních tisků, část s lepem, část ocelotisky, navíc několik číslovaných podkladových karet