Los: 30

Celý svět, 200 gr. sypaných známek, přepočtem podle váhy může být cca 3000 zn.