Los: 36

Celý svět, sestava převážně starších známek