Los: 28

Bulharsko, sestava celistvostí přes 50 ks, převážně firemní Re. obálky zasl. do Protektorátu, cenzury, cenz. nálepky atd.