Los: 42

Černá hora, sestava klasických známek, na výmětových listech