Los: 37

Celý svět, sestava PÚD 33 ks mezinárodních odpovědek, převážně velmi dobré