Los: 48

Celý svět, sestava 20 ks Re. dopisů, různé frankování (pestré, násobné, otisk vyplatního stroje, aj.), zajímavá sestava