Los: 8

Asie, 3 sešity známek, řada atraktivních námětů