Los: 42

Celý svět, velká nesourodá sestava různého materiálu - zbytkové partie a sestavy, kartičky, složky atd., mj. série, aršíky, celistvosti, obsahuje také zajímavý materiál, spousta materiálu za symbolickou cenu