Los: 18

Belgie, sestava tzv. PRECANCELS, v zásobníku A4 (30 listů, zachovalý)