Los: 19

Belgie, sestava známek od klasiky, uloženo na listech, vyšší katalog