Los: 11

Austrálie, sestava známek a sérií od klasiky, mj. staroaustralské státy, atraktivní náměty, v zásobníku A4 (30 listů, zachovalý)