Los: 10

Asie, sestava známek a sérií, obsahuje jak klasické známky, tak i pěkné náměty, v zásobníku A4