Los: 47

Celý svět, sestava 20 ks mezinárodních odpovědek