Los: 3

Angola, 100 sérií Mi. 1749-50 desetibloky, k tomu 100 aršíků Mi. Bl. 112, kat. 800 EUR