Los: 30

British Commowealth, sestava známek a sérií, na výmětových listech A5