Los: 39

Celý svět, sestava atraktivních FDC, v albu na celistvosti