Los: 6

Asie, Afrika, sestava celistvostí 45 ks, mj. letecké, Re., do zahraničí, většinou velmi dobré a dekorativní