Los: 17

Benelux, sestava celistvostí 30 ks, mj. letecké, Re., do zahraničí, většinou velmi dobré a dekorativní