Los: 4

Argentina, sestava celistvostí 83 ks, mj. letecké, Re., do zahraničí, většinou velmi dobré a dekorativní