Los: 9

Asie, sestava známek a sérií, obsahuje jak klasické známky, tak i atraktivní náměty, na výmětových listech + pérové desky