Los: 42

Celý svět, sestava celistvostí, převážně celiny, mj. lepší položky, v albu na celistvosti