Los: 47

Celý svět, sestava známek a sérií (sport, vesmír aj.), ve starším zásobníku A4