Los: 13

Austrálie, sestava převážně moderních známek, aršíků a zn. sešitků, nominál PÚD 200 AUD