Los: 960

Čína, Mi. 990-92, krajová série, datumy tisku (!)