Los: 511

Poczta polowa Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, projekt STAN znaczka za 50 kop. - odbitka ręczna z pojedynczej kliszy w kolorze granatowym na odwrocie formularza Marconi Telegraph Company of Egypt S.A., przed przekazaniem oryginalnej kliszy do archiwum Kierownik Głównej Poczty Polowej plut. August Zawół wykonał 9 odbitek, do realizacji projektu nie doszło, stan bardzo dobry, wraz z kilkoma odbitkami projektu z wczesnego okresu należy do grupy nielicznych egzemplarzy, których autentyczność nie budzi wątpliwości, atest firmowy Jankowski