Los: 513

Poczta powstańcza w Warszawie, karta pocztowa wysłana 13.8.44 i zwrócona do nadawcy (!) ... Dom spalony, odbito kolejno stemple Fi. 8, 9, 10 i 19 oraz cenzury Fi. 1 i 3, ślady obiegu, atest Jendroszek, wyjątkowo rzadki walor ze względu na zwrotny obieg i z tego powodu ilość odbitych stempelków (ich wycena wg. kat. Fi. 22000 Zł), wyjątkowa oferta