Los: 10

200h. ultramarinová, tzv. Vejprtské falzum, velmi hezký otisk razítka, vodorovný přehyb, zk. + ozn. Vrba