Los: 498

Poczta polowa Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, koerta polecona ofr. sowieckimi znaczkami ze stemplem cenzury Fi. 7, adresowana do USA (!!!), zalepka cenzury oraz sporo stempli na odwrocie z ciekawym obiegiem, same stemple cenzury należą do rzadkości, ale na przesyłce do zagranicy pewnie unikalne