Los: 368

Polski zabór Czechosłowacji - Poczta Wojskowa - ODBITKI WZORCOWE NADRUKÓW TYPOGRAFICZNYCH UŻYTYCH NA ZNACZKACH URZĘDOWYCH - z okazji pobytu Marszałka Polski Edwarda Śmigłego Rydza na Śląsku Zaolziańskim przedrukowano 296 sztuk znaczków zwykłych nadrukiem Ś miecze R / 12-13.X / 1938 w kolorze czerwonym, a 250 sztuk znaczków poleconych nadrukiem E.Ś.R. / 12-13.X / 1938 w kolorze czarnym, zużyto je na korespondencję służbową Samodzielnej Grupy Operacyjnej Śląsk skierowaną do Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych, ze względu na tajemnicę wojskową koperty wspomnianej korespondencji zniszczono, ale przedtem znaczki wycięto, ponumerowano i w większości zachowały się na wycinkach, stemple zostały skasowane i przekazane do Ministerstwa Poczt i Telegrafów, przed zniszczeniem odbito je na oryginale i kopii powyższego pisma oraz (według relacji archiwisty wojskowego) trzech odpisach z tego dokumentu, zachowały się dwa egzemplarze odpisów i odbitki wycięte z dokumentu, powyżej jeden z ocalałych egzemplarzy

/ 1-2 P

Ukončeno

Cena:

150 000 Kč