Los: 35

Celý svět, sestava převážně starších celistvostí, mj. Let.