Los: 4

Afrika, sestava známek, řada námětů, uloženo ve velkém hezkém zásobníku