Los: 41

Celý svět, sestava známek, aršíků a TL, atraktivní náměty, v zachovalém zásobníku A4