Los: 31

Celý svět, sestava aršíků, řada lepších položek, sice rez. skvrnky, přesto mimořádná nabídka, v zachovalém zásobníku A4