Los: 39

Celý svět, sestava známek a sérií, převážně Evropa, ve dvou zásobnících A4 (zachovalé)