Los: 23

British Commowealth, sestava známek a aršíků, ve starším zásobníku A4, kat. PÚD přes 10000 Kč