Los: 32

Celý svět, sestava aršíků, ve starším zásobníku A4