Los: 13

Bolívie, Salvador, sestava známek a sérií, v zachovalém zásobníku A4