Los: 36

Celý svět, sestava PÚD 20 ks pohlednic, převážně prošlé, zajímavé destinace