Los: 17

Brit. Commonwealth, sestava známek, řada atraktivních námětů, ve dvou zásobnících A4