Los: 9

Barbados, sestava známek, řada atraktivních námětů, v zásobníku A4